Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
11/10 kl 00 15 24 20 0
11/10 kl 01 17 25 22 0
11/10 kl 02 18 27 23 0
11/10 kl 03 21 29 24 0
11/10 kl 04 21 30 23 0
11/10 kl 05 23 32 25 0
11/10 kl 06 24 34 25 0
11/10 kl 07 26 37 27 0
11/10 kl 08 28 41 31 0
11/10 kl 09 28 44 31 0
11/10 kl 10 28 47 32 0
11/10 kl 11 29 51 33 0
11/10 kl 12 31 55 37 0
11/10 kl 13 32 57 39 0
11/10 kl 14 33 59 40 0
11/10 kl 15 35 61 41 0
11/10 kl 16 38 63 41 0
11/10 kl 17 39 65 42 0
11/10 kl 18 41 65 43 0
11/10 kl 19 42 67 47 0
11/10 kl 20 42 67 50 0
11/10 kl 21 43 68 50 0
11/10 kl 22 45 70 51 0
11/10 kl 23 46 71 53 0

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand -2 22 71 74 57
Laveste vannstand -16 -7 15 8 6
Avvik gult nivå -110 -86 -37 -34 -51
Avvik orange nivå -122 -98 -49 -46 -63
Avvik rødt nivå -141 -117 -68 -65 -82
Korreksjon av vannstandsdataene: +0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +18 cm