Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
08/05 kl 00 -12 -8 -11 0
08/05 kl 01 -11 -8 -10 0
08/05 kl 02 -11 -7 -10 0
08/05 kl 03 -11 -7 -10 0
08/05 kl 04 -11 -7 -10 0
08/05 kl 05 -12 -7 -10 0
08/05 kl 06 -12 -8 -10 0
08/05 kl 07 -12 -7 -10 0
08/05 kl 08 -12 -7 -9 0
08/05 kl 09 -11 -6 -10 0
08/05 kl 10 -11 -7 -10 0
08/05 kl 11 -11 -7 -9 0
08/05 kl 12 -12 -7 -10 0
08/05 kl 13 -12 -8 -10 0
08/05 kl 14 -11 -7 -10 0
08/05 kl 15 -11 -6 -9 0
08/05 kl 16 -11 -6 -9 0
08/05 kl 17 -11 -6 -9 0
08/05 kl 18 -11 -6 -8 0
08/05 kl 19 -10 -5 -8 0
08/05 kl 20 -9 -3 -7 0
08/05 kl 21 -9 -4 -7 0
08/05 kl 22 -10 -4 -7 0
08/05 kl 23 -10 -4 -7 0

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 7 2 -3 2 1
Laveste værets virkning 0 -12 -12 -9 -9
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm