Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
12/10 kl 00 0 54 54 0
12/10 kl 01 0 55 55 0
12/10 kl 02 0 55 55 0
12/10 kl 03 0 54 54 0
12/10 kl 04 0 53 53 0
12/10 kl 05 0 55 55 0
12/10 kl 06 0 55 55 0
12/10 kl 07 0 54 54 0
12/10 kl 08 0 52 52 0
12/10 kl 09 0 49 49 0
12/10 kl 10 0 45 45 0
12/10 kl 11 0 42 42 0
12/10 kl 12 0 39 39 0
12/10 kl 13 0 37 37 0
12/10 kl 14 0 33 33 0
12/10 kl 15 0 30 30 0
12/10 kl 16 0 27 27 0
12/10 kl 17 0 25 25 0
12/10 kl 18 0 23 23 0
12/10 kl 19 0 21 21 0
12/10 kl 20 0 19 19 0
12/10 kl 21 0 18 18 0
12/10 kl 22 0 17 17 0
12/10 kl 23 0 16 16 0

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand -3 18 53 55 38
Laveste vannstand -17 -6 20 16 12
Avvik gult nivå -111 -90 -55 -53 -70
Avvik orange nivå -123 -102 -67 -65 -82
Avvik rødt nivå -142 -121 -86 -84 -101
Korreksjon av vannstandsdataene: +0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +18 cm