Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
12/10 kl 00 47 72 54 0
12/10 kl 01 49 73 55 0
12/10 kl 02 49 73 55 0
12/10 kl 03 47 73 54 0
12/10 kl 04 46 74 53 0
12/10 kl 05 44 73 55 0
12/10 kl 06 41 71 55 0
12/10 kl 07 38 68 54 0
12/10 kl 08 35 66 52 0
12/10 kl 09 33 64 49 0
12/10 kl 10 31 64 45 0
12/10 kl 11 28 63 42 0
12/10 kl 12 25 60 39 0
12/10 kl 13 22 57 37 0
12/10 kl 14 20 54 33 0
12/10 kl 15 19 53 30 0
12/10 kl 16 18 51 27 0
12/10 kl 17 16 50 25 0
12/10 kl 18 14 47 23 0
12/10 kl 19 13 43 21 0
12/10 kl 20 11 42 19 0
12/10 kl 21 10 41 18 0
12/10 kl 22 10 39 17 0
12/10 kl 23 8 37 16 0

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand -2 22 71 74 57
Laveste vannstand -16 -7 15 8 6
Avvik gult nivå -110 -86 -37 -34 -51
Avvik orange nivå -122 -98 -49 -46 -63
Avvik rødt nivå -141 -117 -68 -65 -82
Korreksjon av vannstandsdataene: +0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +18 cm