Tid (NNT) Observert 07.05 06 07.05 00 06.05 18
09/05 kl 00 0 -6 - -5
09/05 kl 01 0 -5 - -4
09/05 kl 02 0 -4 - -3
09/05 kl 03 0 -4 - -3
09/05 kl 04 0 -4 - -4
09/05 kl 05 0 -4 - -3
09/05 kl 06 0 -5 - -3
09/05 kl 07 0 -4 - -3
09/05 kl 08 0 -4 - -3
09/05 kl 09 0 -4 - -3
09/05 kl 10 0 -4 - -3
09/05 kl 11 0 -3 - -2
09/05 kl 12 0 -4 - -2
09/05 kl 13 0 -4 - -3
09/05 kl 14 0 -3 - -2
09/05 kl 15 0 -3 - -2
09/05 kl 16 0 -3 - -2
09/05 kl 17 0 -4 - -2
09/05 kl 18 0 -4 - -2
09/05 kl 19 0 -3 - -3
09/05 kl 20 0 -3 - -2
09/05 kl 21 0 -3 - -2
09/05 kl 22 0 -4 - -2
09/05 kl 23 0 -4 - -2

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 07.05 06 7 2 -7 -3 -4
Max fra modell: 07.05 00 - - - - -
Max fra modell: 06.05 18 7 2 -6 -2 -2
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm