Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
13/10 kl 00 8 35 14 0
13/10 kl 01 8 34 14 0
13/10 kl 02 9 32 13 0
13/10 kl 03 8 30 12 0
13/10 kl 04 8 28 12 0
13/10 kl 05 8 27 12 0
13/10 kl 06 8 27 13 0
13/10 kl 07 8 31 14 0
13/10 kl 08 9 32 16 0
13/10 kl 09 9 34 18 0
13/10 kl 10 9 36 20 0
13/10 kl 11 8 40 23 0
13/10 kl 12 9 42 25 0
13/10 kl 13 9 45 27 0
13/10 kl 14 9 46 28 0
13/10 kl 15 8 46 29 0
13/10 kl 16 7 49 29 0
13/10 kl 17 6 52 29 0
13/10 kl 18 7 53 30 0
13/10 kl 19 8 53 33 0
13/10 kl 20 9 53 35 0
13/10 kl 21 8 54 36 0
13/10 kl 22 8 56 37 0
13/10 kl 23 8 57 38 0

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand -2 22 71 74 57
Laveste vannstand -16 -7 15 8 6
Avvik gult nivå -110 -86 -37 -34 -51
Avvik orange nivå -122 -98 -49 -46 -63
Avvik rødt nivå -141 -117 -68 -65 -82
Korreksjon av vannstandsdataene: +0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +18 cm