Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
10/05 kl 00 -6 0 -4 0
10/05 kl 01 -6 0 -4 0
10/05 kl 02 -6 0 -4 0
10/05 kl 03 -5 1 -4 0
10/05 kl 04 -6 0 -4 0
10/05 kl 05 -6 0 -5 0
10/05 kl 06 -7 0 -4 0
10/05 kl 07 -6 0 -4 0
10/05 kl 08 -6 0 -4 0
10/05 kl 09 -7 0 -5 0
10/05 kl 10 -7 -1 -4 0
10/05 kl 11 -7 -1 -4 0
10/05 kl 12 -7 -1 -4 0
10/05 kl 13 -7 -1 -5 0
10/05 kl 14 -7 -1 -6 0
10/05 kl 15 -8 -2 -6 0
10/05 kl 16 -8 -2 -6 0
10/05 kl 17 -8 -2 -6 0
10/05 kl 18 -8 -2 -6 0
10/05 kl 19 -8 -1 -6 0
10/05 kl 20 -9 -2 -6 0
10/05 kl 21 -8 -1 -6 0
10/05 kl 22 -8 -1 -6 0
10/05 kl 23 -8 -1 -6 0

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 7 2 -3 2 1
Laveste værets virkning 0 -12 -12 -9 -9
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm