Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/05 kl 13 91 -1 90 91
30/05 kl 14 91 -2 89 91
30/05 kl 15 91 -2 89 91
30/05 kl 16 91 -2 89 91
30/05 kl 17 91 -2 89 91
30/05 kl 18 91 -3 88 91
30/05 kl 19 91 -3 88 91
30/05 kl 20 91 -4 87 91
30/05 kl 21 91 -4 87 91
30/05 kl 22 91 -3 88 91
30/05 kl 23 91 -3 88 91

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 90 93 96 94 92
Laveste vannstand 87 88 93 83 84
Avvik gult nivå -109 -106 -103 -105 -107
Avvik orange nivå -121 -118 -115 -117 -119
Avvik rødt nivå -140 -137 -134 -136 -138
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm