Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
06/05 kl 13 98 98 98 91
06/05 kl 14 97 98 97 91
06/05 kl 15 96 96 96 91
06/05 kl 16 94 95 95 91
06/05 kl 17 94 94 94 91
06/05 kl 18 93 94 94 91
06/05 kl 19 93 94 94 91
06/05 kl 20 93 94 94 91
06/05 kl 21 91 92 92 91
06/05 kl 22 91 92 92 91
06/05 kl 23 92 93 92 91

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 98 93 88 93 92
Laveste vannstand 91 79 79 82 82
Avvik gult nivå -101 -106 -111 -106 -107
Avvik orange nivå -113 -118 -123 -118 -119
Avvik rødt nivå -132 -137 -142 -137 -138
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm