Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
09/10 kl 01 82 82 82 91
09/10 kl 02 79 80 80 91
09/10 kl 03 76 77 77 91
09/10 kl 04 75 76 75 91
09/10 kl 05 75 77 74 91
09/10 kl 06 75 78 76 91
09/10 kl 07 76 79 76 91
09/10 kl 08 77 79 77 91
09/10 kl 09 77 79 77 91
09/10 kl 10 76 78 76 91
09/10 kl 11 76 78 76 91
09/10 kl 12 79 81 79 91
09/10 kl 13 80 82 82 91
09/10 kl 14 81 83 81 91
09/10 kl 15 81 84 83 91
09/10 kl 16 82 85 83 91
09/10 kl 17 83 85 85 91
09/10 kl 18 83 86 85 91
09/10 kl 19 83 86 86 91
09/10 kl 20 84 87 86 91
09/10 kl 21 84 88 86 91
09/10 kl 22 84 88 87 91
09/10 kl 23 85 89 88 91

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 89 113 162 165 148
Laveste vannstand 75 84 106 99 97
Avvik gult nivå -110 -86 -37 -34 -51
Avvik orange nivå -122 -98 -49 -46 -63
Avvik rødt nivå -141 -117 -68 -65 -82
Korreksjon av vannstandsdataene: +0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +18 cm