Tid (NNT) Observert 07.05 06 07.05 00 06.05 18
06/05 kl 12 91 - - -
06/05 kl 13 91 98 - 98
06/05 kl 14 91 97 - 98
06/05 kl 15 91 96 - 97
06/05 kl 16 91 95 - 95
06/05 kl 17 91 94 - 95
06/05 kl 18 91 94 - 94
06/05 kl 19 91 94 - 94
06/05 kl 20 91 94 - 94
06/05 kl 21 91 92 - 93
06/05 kl 22 91 92 - 92
06/05 kl 23 91 92 - 92

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 07.05 06 98 93 84 88 87
Max fra modell: 07.05 00 - - - - -
Max fra modell: 06.05 18 98 93 85 89 89
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm