Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
06/05 kl 13 7 7 7 0
06/05 kl 14 6 7 6 0
06/05 kl 15 5 5 5 0
06/05 kl 16 3 4 4 0
06/05 kl 17 3 3 3 0
06/05 kl 18 2 3 3 0
06/05 kl 19 2 3 3 0
06/05 kl 20 2 3 3 0
06/05 kl 21 0 1 1 0
06/05 kl 22 0 1 1 0
06/05 kl 23 1 2 1 0

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 7 2 -3 2 1
Laveste værets virkning 0 -12 -12 -9 -9
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm