Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/10 kl 00 91 -3 88 91
10/10 kl 01 91 -3 88 91
10/10 kl 02 91 -3 88 91
10/10 kl 03 91 -5 86 91
10/10 kl 04 91 -5 86 91
10/10 kl 05 91 -5 86 91
10/10 kl 06 91 -5 86 91
10/10 kl 07 91 -4 87 91
10/10 kl 08 91 -5 86 91
10/10 kl 09 91 -5 86 91
10/10 kl 10 91 -6 85 91
10/10 kl 11 91 -6 85 91
10/10 kl 12 91 -6 85 91
10/10 kl 13 91 -5 86 91
10/10 kl 14 91 -4 87 91
10/10 kl 15 91 0 91 91
10/10 kl 16 91 3 94 91
10/10 kl 17 91 6 97 91
10/10 kl 18 91 8 99 91
10/10 kl 19 91 10 101 91
10/10 kl 20 91 12 103 91
10/10 kl 21 91 14 105 91
10/10 kl 22 91 15 106 91
10/10 kl 23 91 18 109 91

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 88 109 144 146 129
Laveste vannstand 74 85 111 107 103
Avvik gult nivå -111 -90 -55 -53 -70
Avvik orange nivå -123 -102 -67 -65 -82
Avvik rødt nivå -142 -121 -86 -84 -101
Korreksjon av vannstandsdataene: +0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +18 cm