Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
07/05 kl 00 92 93 92 91
07/05 kl 01 91 93 93 91
07/05 kl 02 90 91 91 91
07/05 kl 03 90 91 91 91
07/05 kl 04 89 90 90 91
07/05 kl 05 89 91 90 91
07/05 kl 06 89 91 90 91
07/05 kl 07 89 90 90 91
07/05 kl 08 88 89 89 91
07/05 kl 09 87 89 87 91
07/05 kl 10 86 87 87 91
07/05 kl 11 85 87 87 91
07/05 kl 12 85 87 86 91
07/05 kl 13 84 87 86 91
07/05 kl 14 84 86 85 91
07/05 kl 15 83 86 84 91
07/05 kl 16 82 85 83 91
07/05 kl 17 81 84 82 91
07/05 kl 18 81 84 82 91
07/05 kl 19 80 84 81 91
07/05 kl 20 80 84 81 91
07/05 kl 21 80 83 81 91
07/05 kl 22 79 83 80 91
07/05 kl 23 79 83 81 91

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 98 93 88 93 92
Laveste vannstand 91 79 79 82 82
Avvik gult nivå -101 -106 -111 -106 -107
Avvik orange nivå -113 -118 -123 -118 -119
Avvik rødt nivå -132 -137 -142 -137 -138
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm