Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
10/10 kl 00 85 89 88 91
10/10 kl 01 85 89 88 91
10/10 kl 02 86 89 88 91
10/10 kl 03 85 88 86 91
10/10 kl 04 85 88 86 91
10/10 kl 05 84 87 86 91
10/10 kl 06 84 88 86 91
10/10 kl 07 85 88 87 91
10/10 kl 08 85 89 86 91
10/10 kl 09 85 89 86 91
10/10 kl 10 84 89 85 91
10/10 kl 11 84 89 85 91
10/10 kl 12 85 90 85 91
10/10 kl 13 87 91 86 91
10/10 kl 14 89 93 87 91
10/10 kl 15 90 96 91 91
10/10 kl 16 93 98 94 91
10/10 kl 17 94 100 97 91
10/10 kl 18 96 102 99 91
10/10 kl 19 98 104 101 91
10/10 kl 20 100 107 103 91
10/10 kl 21 102 109 105 91
10/10 kl 22 103 111 106 91
10/10 kl 23 104 113 109 91

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 89 113 162 165 148
Laveste vannstand 75 84 106 99 97
Avvik gult nivå -110 -86 -37 -34 -51
Avvik orange nivå -122 -98 -49 -46 -63
Avvik rødt nivå -141 -117 -68 -65 -82
Korreksjon av vannstandsdataene: +0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +18 cm