Tid (NNT) Observert 09.10 06 09.10 00 08.10 18
10/10 kl 00 91 88 85 83
10/10 kl 01 91 88 85 83
10/10 kl 02 91 88 86 84
10/10 kl 03 91 86 84 82
10/10 kl 04 91 86 84 82
10/10 kl 05 91 86 84 82
10/10 kl 06 91 86 85 84
10/10 kl 07 91 87 86 84
10/10 kl 08 91 86 85 84
10/10 kl 09 91 86 85 82
10/10 kl 10 91 85 85 82
10/10 kl 11 91 85 84 82
10/10 kl 12 91 85 85 83
10/10 kl 13 91 86 86 83
10/10 kl 14 91 87 86 84
10/10 kl 15 91 91 89 88
10/10 kl 16 91 94 93 92
10/10 kl 17 91 97 96 95
10/10 kl 18 91 99 98 96
10/10 kl 19 91 101 100 96
10/10 kl 20 91 103 102 99
10/10 kl 21 91 105 104 101
10/10 kl 22 91 106 105 103
10/10 kl 23 91 109 107 106

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 09.10 06 88 109 144 146 129
Max fra modell: 09.10 00 85 107 145 147 116
Max fra modell: 08.10 18 83 106 140 142 109
Korreksjon av vannstandsdataene: +0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +18 cm