Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
10/10 kl 00 -6 -2 -3 0
10/10 kl 01 -6 -2 -3 0
10/10 kl 02 -5 -2 -3 0
10/10 kl 03 -6 -3 -5 0
10/10 kl 04 -6 -3 -5 0
10/10 kl 05 -7 -4 -5 0
10/10 kl 06 -7 -3 -5 0
10/10 kl 07 -6 -3 -4 0
10/10 kl 08 -6 -2 -5 0
10/10 kl 09 -6 -2 -5 0
10/10 kl 10 -7 -2 -6 0
10/10 kl 11 -7 -2 -6 0
10/10 kl 12 -6 -1 -6 0
10/10 kl 13 -4 0 -5 0
10/10 kl 14 -2 2 -4 0
10/10 kl 15 -1 5 0 0
10/10 kl 16 2 7 3 0
10/10 kl 17 3 9 6 0
10/10 kl 18 5 11 8 0
10/10 kl 19 7 13 10 0
10/10 kl 20 9 16 12 0
10/10 kl 21 11 18 14 0
10/10 kl 22 12 20 15 0
10/10 kl 23 13 22 18 0

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning -2 22 71 74 57
Laveste værets virkning -16 -7 15 8 6
Korreksjon av vannstandsdataene: +0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +18 cm