Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
11/10 kl 00 91 20 111 91
11/10 kl 01 91 22 113 91
11/10 kl 02 91 23 114 91
11/10 kl 03 91 24 115 91
11/10 kl 04 91 23 114 91
11/10 kl 05 91 25 116 91
11/10 kl 06 91 25 116 91
11/10 kl 07 91 27 118 91
11/10 kl 08 91 31 122 91
11/10 kl 09 91 31 122 91
11/10 kl 10 91 32 123 91
11/10 kl 11 91 33 124 91
11/10 kl 12 91 37 128 91
11/10 kl 13 91 39 130 91
11/10 kl 14 91 40 131 91
11/10 kl 15 91 41 132 91
11/10 kl 16 91 41 132 91
11/10 kl 17 91 42 133 91
11/10 kl 18 91 43 134 91
11/10 kl 19 91 47 138 91
11/10 kl 20 91 50 141 91
11/10 kl 21 91 50 141 91
11/10 kl 22 91 51 142 91
11/10 kl 23 91 53 144 91

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 88 109 144 146 129
Laveste vannstand 74 85 111 107 103
Avvik gult nivå -111 -90 -55 -53 -70
Avvik orange nivå -123 -102 -67 -65 -82
Avvik rødt nivå -142 -121 -86 -84 -101
Korreksjon av vannstandsdataene: +0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +18 cm