Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
11/10 kl 00 106 115 111 91
11/10 kl 01 108 116 113 91
11/10 kl 02 109 118 114 91
11/10 kl 03 112 120 115 91
11/10 kl 04 112 121 114 91
11/10 kl 05 114 123 116 91
11/10 kl 06 115 125 116 91
11/10 kl 07 117 128 118 91
11/10 kl 08 119 132 122 91
11/10 kl 09 119 135 122 91
11/10 kl 10 119 138 123 91
11/10 kl 11 120 142 124 91
11/10 kl 12 122 146 128 91
11/10 kl 13 123 148 130 91
11/10 kl 14 124 150 131 91
11/10 kl 15 126 152 132 91
11/10 kl 16 129 154 132 91
11/10 kl 17 130 156 133 91
11/10 kl 18 132 156 134 91
11/10 kl 19 133 158 138 91
11/10 kl 20 133 158 141 91
11/10 kl 21 134 159 141 91
11/10 kl 22 136 161 142 91
11/10 kl 23 137 162 144 91

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 89 113 162 165 148
Laveste vannstand 75 84 106 99 97
Avvik gult nivå -110 -86 -37 -34 -51
Avvik orange nivå -122 -98 -49 -46 -63
Avvik rødt nivå -141 -117 -68 -65 -82
Korreksjon av vannstandsdataene: +0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +18 cm