Tid (NNT) Observert 09.10 06 09.10 00 08.10 18
11/10 kl 00 91 111 109 108
11/10 kl 01 91 113 112 109
11/10 kl 02 91 114 112 109
11/10 kl 03 91 115 113 111
11/10 kl 04 91 114 112 111
11/10 kl 05 91 116 114 114
11/10 kl 06 91 116 116 115
11/10 kl 07 91 118 118 117
11/10 kl 08 91 122 120 119
11/10 kl 09 91 122 122 120
11/10 kl 10 91 123 123 121
11/10 kl 11 91 124 123 122
11/10 kl 12 91 128 125 124
11/10 kl 13 91 130 127 127
11/10 kl 14 91 131 130 130
11/10 kl 15 91 132 132 132
11/10 kl 16 91 132 133 132
11/10 kl 17 91 133 134 132
11/10 kl 18 91 134 136 134
11/10 kl 19 91 138 139 135
11/10 kl 20 91 141 140 137
11/10 kl 21 91 141 141 137
11/10 kl 22 91 142 142 139
11/10 kl 23 91 144 145 140

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 09.10 06 88 109 144 146 129
Max fra modell: 09.10 00 85 107 145 147 116
Max fra modell: 08.10 18 83 106 140 142 109
Korreksjon av vannstandsdataene: +0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +18 cm