Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/05 kl 00 91 -6 85 91
09/05 kl 01 91 -5 86 91
09/05 kl 02 91 -4 87 91
09/05 kl 03 91 -4 87 91
09/05 kl 04 91 -4 87 91
09/05 kl 05 91 -4 87 91
09/05 kl 06 91 -5 86 91
09/05 kl 07 91 -4 87 91
09/05 kl 08 91 -4 87 91
09/05 kl 09 91 -4 87 91
09/05 kl 10 91 -4 87 91
09/05 kl 11 91 -3 88 91
09/05 kl 12 91 -4 87 91
09/05 kl 13 91 -4 87 91
09/05 kl 14 91 -3 88 91
09/05 kl 15 91 -3 88 91
09/05 kl 16 91 -3 88 91
09/05 kl 17 91 -4 87 91
09/05 kl 18 91 -4 87 91
09/05 kl 19 91 -3 88 91
09/05 kl 20 91 -3 88 91
09/05 kl 21 91 -3 88 91
09/05 kl 22 91 -4 87 91
09/05 kl 23 91 -4 87 91

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 98 93 84 88 87
Laveste vannstand 92 80 80 85 85
Avvik gult nivå -101 -106 -115 -111 -112
Avvik orange nivå -113 -118 -127 -123 -124
Avvik rødt nivå -132 -137 -146 -142 -143
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm