Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
12/10 kl 00 138 163 145 91
12/10 kl 01 140 164 146 91
12/10 kl 02 140 164 146 91
12/10 kl 03 138 164 145 91
12/10 kl 04 137 165 144 91
12/10 kl 05 135 164 146 91
12/10 kl 06 132 162 146 91
12/10 kl 07 129 159 145 91
12/10 kl 08 126 157 143 91
12/10 kl 09 124 155 140 91
12/10 kl 10 122 155 136 91
12/10 kl 11 119 154 133 91
12/10 kl 12 116 151 130 91
12/10 kl 13 113 148 128 91
12/10 kl 14 111 145 124 91
12/10 kl 15 110 144 121 91
12/10 kl 16 109 142 118 91
12/10 kl 17 107 141 116 91
12/10 kl 18 105 138 114 91
12/10 kl 19 104 134 112 91
12/10 kl 20 102 133 110 91
12/10 kl 21 101 132 109 91
12/10 kl 22 101 130 108 91
12/10 kl 23 99 128 107 91

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 89 113 162 165 148
Laveste vannstand 75 84 106 99 97
Avvik gult nivå -110 -86 -37 -34 -51
Avvik orange nivå -122 -98 -49 -46 -63
Avvik rødt nivå -141 -117 -68 -65 -82
Korreksjon av vannstandsdataene: +0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +18 cm