Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
09/05 kl 00 -9 -2 -6 0
09/05 kl 01 -9 -1 -5 0
09/05 kl 02 -8 -1 -4 0
09/05 kl 03 -8 -1 -4 0
09/05 kl 04 -9 -2 -4 0
09/05 kl 05 -9 -1 -4 0
09/05 kl 06 -8 0 -5 0
09/05 kl 07 -7 1 -4 0
09/05 kl 08 -7 0 -4 0
09/05 kl 09 -7 0 -4 0
09/05 kl 10 -8 0 -4 0
09/05 kl 11 -7 1 -3 0
09/05 kl 12 -6 1 -4 0
09/05 kl 13 -6 1 -4 0
09/05 kl 14 -6 1 -3 0
09/05 kl 15 -6 2 -3 0
09/05 kl 16 -5 2 -3 0
09/05 kl 17 -5 1 -4 0
09/05 kl 18 -5 2 -4 0
09/05 kl 19 -5 0 -3 0
09/05 kl 20 -5 1 -3 0
09/05 kl 21 -5 1 -3 0
09/05 kl 22 -5 1 -4 0
09/05 kl 23 -5 1 -4 0

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 7 2 -3 2 1
Laveste værets virkning 0 -12 -12 -9 -9
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm