Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
13/10 kl 00 99 126 105 91
13/10 kl 01 99 125 105 91
13/10 kl 02 100 123 104 91
13/10 kl 03 99 121 103 91
13/10 kl 04 99 119 103 91
13/10 kl 05 99 118 103 91
13/10 kl 06 99 118 104 91
13/10 kl 07 99 122 105 91
13/10 kl 08 100 123 107 91
13/10 kl 09 100 125 109 91
13/10 kl 10 100 127 111 91
13/10 kl 11 99 131 114 91
13/10 kl 12 100 133 116 91
13/10 kl 13 100 136 118 91
13/10 kl 14 100 137 119 91
13/10 kl 15 99 137 120 91
13/10 kl 16 98 140 120 91
13/10 kl 17 97 143 120 91
13/10 kl 18 98 144 121 91
13/10 kl 19 99 144 124 91
13/10 kl 20 100 144 126 91
13/10 kl 21 99 145 127 91
13/10 kl 22 99 147 128 91
13/10 kl 23 99 148 129 91

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 89 113 162 165 148
Laveste vannstand 75 84 106 99 97
Avvik gult nivå -110 -86 -37 -34 -51
Avvik orange nivå -122 -98 -49 -46 -63
Avvik rødt nivå -141 -117 -68 -65 -82
Korreksjon av vannstandsdataene: +0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +18 cm