Tid (NNT) Observert 07.05 06 07.05 00 06.05 18
10/05 kl 00 91 87 - 88
10/05 kl 01 91 87 - 89
10/05 kl 02 91 87 - 89
10/05 kl 03 91 87 - 88
10/05 kl 04 91 87 - 88
10/05 kl 05 91 86 - 87
10/05 kl 06 91 87 - 88
10/05 kl 07 91 87 - 89
10/05 kl 08 91 87 - 88
10/05 kl 09 91 86 - 88
10/05 kl 10 91 87 - 87
10/05 kl 11 91 87 - 87
10/05 kl 12 91 87 - 87
10/05 kl 13 91 86 - 87
10/05 kl 14 91 85 - 86
10/05 kl 15 91 85 - 86
10/05 kl 16 91 85 - 86
10/05 kl 17 91 85 - 85
10/05 kl 18 91 85 - 85
10/05 kl 19 91 85 - 84
10/05 kl 20 91 85 - 84
10/05 kl 21 91 85 - 85
10/05 kl 22 91 85 - 84
10/05 kl 23 91 85 - 84

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 07.05 06 98 93 84 88 87
Max fra modell: 07.05 00 - - - - -
Max fra modell: 06.05 18 98 93 85 89 89
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm