Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/05 kl 13 107 7 114 115
30/05 kl 14 85 12 97 96
30/05 kl 15 73 11 84 87
30/05 kl 16 73 10 83 86
30/05 kl 17 86 16 102 100
30/05 kl 18 108 16 124 127
30/05 kl 19 135 14 149 155
30/05 kl 20 160 16 176 181
30/05 kl 21 176 19 195 199
30/05 kl 22 180 19 199 203
30/05 kl 23 171 18 189 194

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 199 206 195 202 223
Laveste vannstand 83 77 49 45 48
Avvik gult nivå -92 -85 -96 -89 -68
Avvik orange nivå -110 -103 -114 -107 -86
Avvik rødt nivå -121 -114 -125 -118 -97
Korreksjon av vannstandsdataene: +0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm