Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
31/05 kl 00 151 16 167 176
31/05 kl 01 127 19 146 152
31/05 kl 02 103 19 122 127
31/05 kl 03 87 17 104 110
31/05 kl 04 83 19 102 105
31/05 kl 05 92 20 112 113
31/05 kl 06 113 20 133 134
31/05 kl 07 139 20 159 160
31/05 kl 08 165 21 186 184
31/05 kl 09 183 19 202 202
31/05 kl 10 188 18 206 207
31/05 kl 11 179 20 199 -
31/05 kl 12 158 19 177 -
31/05 kl 13 128 15 143 -
31/05 kl 14 98 16 114 -
31/05 kl 15 75 17 92 -
31/05 kl 16 63 14 77 -
31/05 kl 17 66 12 78 -
31/05 kl 18 85 15 100 -
31/05 kl 19 114 13 127 -
31/05 kl 20 146 10 156 -
31/05 kl 21 173 11 184 -
31/05 kl 22 189 13 202 -
31/05 kl 23 189 8 197 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 199 206 195 202 223
Laveste vannstand 83 77 49 45 48
Avvik gult nivå -92 -85 -96 -89 -68
Avvik orange nivå -110 -103 -114 -107 -86
Avvik rødt nivå -121 -114 -125 -118 -97
Korreksjon av vannstandsdataene: +0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm