Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
01/06 kl 00 175 9 184 -
01/06 kl 01 149 10 159 -
01/06 kl 02 119 7 126 -
01/06 kl 03 92 5 97 -
01/06 kl 04 75 7 82 -
01/06 kl 05 73 2 75 -
01/06 kl 06 88 1 89 -
01/06 kl 07 115 3 118 -
01/06 kl 08 147 0 147 -
01/06 kl 09 176 -2 174 -
01/06 kl 10 194 0 194 -
01/06 kl 11 196 -2 194 -
01/06 kl 12 181 -3 178 -
01/06 kl 13 153 -2 151 -
01/06 kl 14 119 -3 116 -
01/06 kl 15 86 -5 81 -
01/06 kl 16 62 -5 57 -
01/06 kl 17 53 -4 49 -
01/06 kl 18 63 -4 59 -
01/06 kl 19 89 -5 84 -
01/06 kl 20 124 -4 120 -
01/06 kl 21 161 -5 156 -
01/06 kl 22 189 -7 182 -
01/06 kl 23 201 -6 195 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 199 206 195 202 223
Laveste vannstand 83 77 49 45 48
Avvik gult nivå -92 -85 -96 -89 -68
Avvik orange nivå -110 -103 -114 -107 -86
Avvik rødt nivå -121 -114 -125 -118 -97
Korreksjon av vannstandsdataene: +0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm