Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
02/06 kl 00 196 -5 191 -
02/06 kl 01 174 -7 167 -
02/06 kl 02 141 -6 135 -
02/06 kl 03 106 -4 102 -
02/06 kl 04 78 -6 72 -
02/06 kl 05 63 -6 57 -
02/06 kl 06 66 -5 61 -
02/06 kl 07 88 -5 83 -
02/06 kl 08 121 -6 115 -
02/06 kl 09 158 -4 154 -
02/06 kl 10 189 -4 185 -
02/06 kl 11 204 -4 200 -
02/06 kl 12 201 -3 198 -
02/06 kl 13 180 -3 177 -
02/06 kl 14 146 -3 143 -
02/06 kl 15 106 -3 103 -
02/06 kl 16 72 -4 68 -
02/06 kl 17 50 -3 47 -
02/06 kl 18 47 -2 45 -
02/06 kl 19 64 -2 62 -
02/06 kl 20 98 -1 97 -
02/06 kl 21 139 -2 137 -
02/06 kl 22 178 -3 175 -
02/06 kl 23 204 -2 202 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 199 206 195 202 223
Laveste vannstand 83 77 49 45 48
Avvik gult nivå -92 -85 -96 -89 -68
Avvik orange nivå -110 -103 -114 -107 -86
Avvik rødt nivå -121 -114 -125 -118 -97
Korreksjon av vannstandsdataene: +0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm