Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
03/06 kl 00 211 -1 210 -
03/06 kl 01 199 1 200 -
03/06 kl 02 169 2 171 -
03/06 kl 03 129 3 132 -
03/06 kl 04 91 3 94 -
03/06 kl 05 63 4 67 -
03/06 kl 06 52 6 58 -
03/06 kl 07 62 6 68 -
03/06 kl 08 91 8 99 -
03/06 kl 09 131 9 140 -
03/06 kl 10 171 9 180 -
03/06 kl 11 201 10 211 -
03/06 kl 12 213 10 223 -
03/06 kl 13 203 8 211 -
03/06 kl 14 175 9 184 -
03/06 kl 15 135 9 144 -
03/06 kl 16 93 7 100 -
03/06 kl 17 59 7 66 -
03/06 kl 18 41 7 48 -
03/06 kl 19 45 6 51 -
03/06 kl 20 71 5 76 -
03/06 kl 21 111 4 115 -
03/06 kl 22 156 4 160 -
03/06 kl 23 195 3 198 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 199 206 195 202 223
Laveste vannstand 83 77 49 45 48
Avvik gult nivå -92 -85 -96 -89 -68
Avvik orange nivå -110 -103 -114 -107 -86
Avvik rødt nivå -121 -114 -125 -118 -97
Korreksjon av vannstandsdataene: +0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm