Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
01/06 kl 00 151 -7 144 151
01/06 kl 01 151 -8 143 151
01/06 kl 02 151 -9 142 151
01/06 kl 03 151 -9 142 151
01/06 kl 04 151 -9 142 151
01/06 kl 05 151 -10 141 151
01/06 kl 06 151 -10 141 151
01/06 kl 07 151 -11 140 151
01/06 kl 08 151 -12 139 151
01/06 kl 09 151 -12 139 151
01/06 kl 10 151 -13 138 151
01/06 kl 11 151 -13 138 151
01/06 kl 12 151 -13 138 151
01/06 kl 13 151 -14 137 151
01/06 kl 14 151 -14 137 151
01/06 kl 15 151 -14 137 151
01/06 kl 16 151 -14 137 151
01/06 kl 17 151 -14 137 151
01/06 kl 18 151 -14 137 151
01/06 kl 19 151 -15 136 151
01/06 kl 20 151 -15 136 151
01/06 kl 21 151 -16 135 151
01/06 kl 22 151 -15 136 151
01/06 kl 23 151 -15 136 151

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 151 149 144 144 146
Laveste vannstand 148 143 135 136 142
Avvik gult nivå -174 -176 -181 -181 -179
Avvik orange nivå -192 -194 -199 -199 -197
Avvik rødt nivå -208 -210 -215 -215 -213
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -9 cm