Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
06/05 kl 13 -24 3 -21 -21
06/05 kl 14 -76 6 -70 -72
06/05 kl 15 -114 5 -109 -110
06/05 kl 16 -131 6 -125 -127
06/05 kl 17 -121 1 -120 -120
06/05 kl 18 -89 4 -85 -88
06/05 kl 19 -39 2 -37 -38
06/05 kl 20 19 4 23 18
06/05 kl 21 67 1 68 68
06/05 kl 22 91 1 92 90
06/05 kl 23 85 2 87 81

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 92 99 96 117 94
Laveste vannstand -125 -141 -140 -122 -131
Avvik gult nivå -79 -72 -75 -54 -77
Avvik orange nivå -96 -89 -92 -71 -94
Avvik rødt nivå -107 -100 -103 -82 -105
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm