Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
07/05 kl 00 53 -1 52 50
07/05 kl 01 5 -1 4 2
07/05 kl 02 -48 -1 -49 -51
07/05 kl 03 -92 0 -92 -94
07/05 kl 04 -116 -3 -119 -118
07/05 kl 05 -114 -2 -116 -116
07/05 kl 06 -87 -2 -89 -90
07/05 kl 07 -40 -6 -46 -43
07/05 kl 08 17 -2 15 14
07/05 kl 09 70 -3 67 66
07/05 kl 10 102 -6 96 98
07/05 kl 11 102 -3 99 95
07/05 kl 12 72 -7 65 66
07/05 kl 13 23 -5 18 18
07/05 kl 14 -36 -6 -42 -
07/05 kl 15 -89 -8 -97 -
07/05 kl 16 -124 -7 -131 -
07/05 kl 17 -134 -7 -141 -
07/05 kl 18 -117 -8 -125 -
07/05 kl 19 -78 -10 -88 -
07/05 kl 20 -21 -8 -29 -
07/05 kl 21 40 -10 30 -
07/05 kl 22 85 -10 75 -
07/05 kl 23 101 -9 92 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 92 99 96 117 94
Laveste vannstand -125 -141 -140 -122 -131
Avvik gult nivå -79 -72 -75 -54 -77
Avvik orange nivå -96 -89 -92 -71 -94
Avvik rødt nivå -107 -100 -103 -82 -105
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm