Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
07/05 kl 00 50 53 52 50
07/05 kl 01 3 5 4 2
07/05 kl 02 -49 -46 -49 -51
07/05 kl 03 -94 -92 -92 -94
07/05 kl 04 -119 -116 -119 -118
07/05 kl 05 -117 -115 -116 -116
07/05 kl 06 -91 -90 -89 -90
07/05 kl 07 -45 -43 -46 -43
07/05 kl 08 14 16 15 14
07/05 kl 09 68 69 67 66
07/05 kl 10 96 98 96 98
07/05 kl 11 97 99 99 95
07/05 kl 12 65 67 65 66
07/05 kl 13 18 20 18 18
07/05 kl 14 -42 -39 -42 -
07/05 kl 15 -96 -94 -97 -
07/05 kl 16 -131 -129 -131 -
07/05 kl 17 -143 -140 -141 -
07/05 kl 18 -126 -123 -125 -
07/05 kl 19 -88 -85 -88 -
07/05 kl 20 -30 -26 -29 -
07/05 kl 21 29 33 30 -
07/05 kl 22 73 77 75 -
07/05 kl 23 88 93 92 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 93 99 98 119 101
Laveste vannstand -127 -143 -143 -130 -135
Avvik gult nivå -78 -72 -73 -52 -70
Avvik orange nivå -95 -89 -90 -69 -87
Avvik rødt nivå -106 -100 -101 -80 -98
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm