Tid (NNT) Observert 07.05 06 07.05 00 06.05 18
07/05 kl 00 50 52 - 52
07/05 kl 01 2 4 - 5
07/05 kl 02 -51 -49 - -48
07/05 kl 03 -94 -92 - -92
07/05 kl 04 -118 -119 - -118
07/05 kl 05 -116 -116 - -117
07/05 kl 06 -90 -89 - -89
07/05 kl 07 -43 -46 - -45
07/05 kl 08 14 15 - 16
07/05 kl 09 66 67 - 68
07/05 kl 10 98 96 - 97
07/05 kl 11 95 99 - 99
07/05 kl 12 66 65 - 65
07/05 kl 13 18 18 - 19
07/05 kl 14 - -42 - -40
07/05 kl 15 - -97 - -95
07/05 kl 16 - -131 - -130
07/05 kl 17 - -141 - -141
07/05 kl 18 - -125 - -125
07/05 kl 19 - -88 - -87
07/05 kl 20 - -29 - -27
07/05 kl 21 - 30 - 31
07/05 kl 22 - 75 - 76
07/05 kl 23 - 92 - 92

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 07.05 06 92 99 96 117 94
Max fra modell: 07.05 00 - - - - -
Max fra modell: 06.05 18 93 99 96 118 93
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm