Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/05 kl 00 86 -11 75 -
08/05 kl 01 45 -9 36 -
08/05 kl 02 -10 -12 -22 -
08/05 kl 03 -66 -11 -77 -
08/05 kl 04 -108 -12 -120 -
08/05 kl 05 -126 -14 -140 -
08/05 kl 06 -116 -13 -129 -
08/05 kl 07 -82 -13 -95 -
08/05 kl 08 -29 -14 -43 -
08/05 kl 09 32 -15 17 -
08/05 kl 10 84 -13 71 -
08/05 kl 11 109 -13 96 -
08/05 kl 12 101 -13 88 -
08/05 kl 13 65 -12 53 -
08/05 kl 14 11 -14 -3 -
08/05 kl 15 -48 -11 -59 -
08/05 kl 16 -98 -13 -111 -
08/05 kl 17 -126 -12 -138 -
08/05 kl 18 -128 -11 -139 -
08/05 kl 19 -104 -11 -115 -
08/05 kl 20 -59 -11 -70 -
08/05 kl 21 0 -9 -9 -
08/05 kl 22 59 -6 53 -
08/05 kl 23 98 -6 92 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 92 99 96 117 94
Laveste vannstand -125 -141 -140 -122 -131
Avvik gult nivå -79 -72 -75 -54 -77
Avvik orange nivå -96 -89 -92 -71 -94
Avvik rødt nivå -107 -100 -103 -82 -105
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm