Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/05 kl 00 103 -5 98 -
09/05 kl 01 78 -3 75 -
09/05 kl 02 31 -3 28 -
09/05 kl 03 -26 -1 -27 -
09/05 kl 04 -81 1 -80 -
09/05 kl 05 -117 4 -113 -
09/05 kl 06 -127 6 -121 -
09/05 kl 07 -111 7 -104 -
09/05 kl 08 -72 9 -63 -
09/05 kl 09 -16 11 -5 -
09/05 kl 10 44 12 56 -
09/05 kl 11 90 12 102 -
09/05 kl 12 107 10 117 -
09/05 kl 13 92 7 99 -
09/05 kl 14 51 6 57 -
09/05 kl 15 -3 4 1 -
09/05 kl 16 -58 1 -57 -
09/05 kl 17 -101 1 -100 -
09/05 kl 18 -120 -2 -122 -
09/05 kl 19 -113 -4 -117 -
09/05 kl 20 -84 -5 -89 -
09/05 kl 21 -36 -5 -41 -
09/05 kl 22 22 -8 14 -
09/05 kl 23 74 -7 67 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 92 99 96 117 94
Laveste vannstand -125 -141 -140 -122 -131
Avvik gult nivå -79 -72 -75 -54 -77
Avvik orange nivå -96 -89 -92 -71 -94
Avvik rødt nivå -107 -100 -103 -82 -105
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm