Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/05 kl 00 101 -7 94 -
10/05 kl 01 97 -12 85 -
10/05 kl 02 65 -10 55 -
10/05 kl 03 15 -11 4 -
10/05 kl 04 -42 -12 -54 -
10/05 kl 05 -90 -11 -101 -
10/05 kl 06 -118 -12 -130 -
10/05 kl 07 -121 -10 -131 -
10/05 kl 08 -100 -11 -111 -
10/05 kl 09 -59 -11 -70 -
10/05 kl 10 -4 -10 -14 -
10/05 kl 11 51 -9 42 -
10/05 kl 12 89 -10 79 -
10/05 kl 13 97 -8 89 -
10/05 kl 14 76 -6 70 -
10/05 kl 15 35 -8 27 -
10/05 kl 16 -16 -6 -22 -
10/05 kl 17 -64 -5 -69 -
10/05 kl 18 -96 -7 -103 -
10/05 kl 19 -106 -5 -111 -
10/05 kl 20 -94 -4 -98 -
10/05 kl 21 -62 -3 -65 -
10/05 kl 22 -14 -3 -17 -
10/05 kl 23 39 -4 35 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 92 99 96 117 94
Laveste vannstand -125 -141 -140 -122 -131
Avvik gult nivå -79 -72 -75 -54 -77
Avvik orange nivå -96 -89 -92 -71 -94
Avvik rødt nivå -107 -100 -103 -82 -105
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm