Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/05 kl 13 79 0 79 83
30/05 kl 14 71 -1 70 76
30/05 kl 15 78 3 81 80
30/05 kl 16 97 3 100 101
30/05 kl 17 125 7 132 130
30/05 kl 18 155 6 161 163
30/05 kl 19 179 8 187 189
30/05 kl 20 191 10 201 202
30/05 kl 21 189 9 198 200
30/05 kl 22 172 10 182 183
30/05 kl 23 147 10 157 159

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 201 198 203 220 228
Laveste vannstand 70 57 44 39 34
Avvik gult nivå -119 -122 -117 -100 -92
Avvik orange nivå -136 -139 -134 -117 -109
Avvik rødt nivå -147 -150 -145 -128 -120
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm