Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
06/05 kl 13 125 3 128 128
06/05 kl 14 73 6 79 77
06/05 kl 15 35 5 40 39
06/05 kl 16 18 6 24 22
06/05 kl 17 28 1 29 29
06/05 kl 18 60 4 64 61
06/05 kl 19 110 2 112 111
06/05 kl 20 168 4 172 167
06/05 kl 21 216 1 217 217
06/05 kl 22 240 1 241 239
06/05 kl 23 234 2 236 230

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 241 248 245 266 243
Laveste vannstand 24 8 9 27 18
Avvik gult nivå -79 -72 -75 -54 -77
Avvik orange nivå -96 -89 -92 -71 -94
Avvik rødt nivå -107 -100 -103 -82 -105
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm