Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
06/05 kl 13 128 128 128 128
06/05 kl 14 77 79 79 77
06/05 kl 15 40 42 40 39
06/05 kl 16 22 24 24 22
06/05 kl 17 28 30 29 29
06/05 kl 18 62 64 64 61
06/05 kl 19 110 113 112 111
06/05 kl 20 169 172 172 167
06/05 kl 21 217 219 217 217
06/05 kl 22 240 242 241 239
06/05 kl 23 233 235 236 230

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 242 248 247 268 250
Laveste vannstand 22 6 6 19 14
Avvik gult nivå -78 -72 -73 -52 -70
Avvik orange nivå -95 -89 -90 -69 -87
Avvik rødt nivå -106 -100 -101 -80 -98
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm