Tid (NNT) Observert 07.05 06 07.05 00 06.05 18
06/05 kl 12 182 - - -
06/05 kl 13 128 128 - 128
06/05 kl 14 77 79 - 79
06/05 kl 15 39 40 - 40
06/05 kl 16 22 24 - 24
06/05 kl 17 29 29 - 29
06/05 kl 18 61 64 - 65
06/05 kl 19 111 112 - 112
06/05 kl 20 167 172 - 172
06/05 kl 21 217 217 - 217
06/05 kl 22 239 241 - 242
06/05 kl 23 230 236 - 236

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 07.05 06 241 248 245 266 243
Max fra modell: 07.05 00 - - - - -
Max fra modell: 06.05 18 242 248 245 267 242
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm