Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
06/05 kl 13 3 3 3 3
06/05 kl 14 4 6 6 4
06/05 kl 15 5 7 5 4
06/05 kl 16 4 6 6 4
06/05 kl 17 0 2 1 1
06/05 kl 18 2 4 4 1
06/05 kl 19 0 3 2 1
06/05 kl 20 1 4 4 -1
06/05 kl 21 1 3 1 1
06/05 kl 22 0 2 1 -1
06/05 kl 23 -1 1 2 -4

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 7 2 -1 12 3
Laveste værets virkning -1 -13 -17 -13 -16
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm