Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
07/05 kl 00 202 -1 201 199
07/05 kl 01 154 -1 153 151
07/05 kl 02 101 -1 100 98
07/05 kl 03 57 0 57 55
07/05 kl 04 33 -3 30 31
07/05 kl 05 35 -2 33 33
07/05 kl 06 62 -2 60 59
07/05 kl 07 109 -6 103 106
07/05 kl 08 166 -2 164 163
07/05 kl 09 219 -3 216 215
07/05 kl 10 251 -6 245 247
07/05 kl 11 251 -3 248 244
07/05 kl 12 221 -7 214 215
07/05 kl 13 172 -5 167 167
07/05 kl 14 113 -6 107 -
07/05 kl 15 60 -8 52 -
07/05 kl 16 25 -7 18 -
07/05 kl 17 15 -7 8 -
07/05 kl 18 32 -8 24 -
07/05 kl 19 71 -10 61 -
07/05 kl 20 128 -8 120 -
07/05 kl 21 189 -10 179 -
07/05 kl 22 234 -10 224 -
07/05 kl 23 250 -9 241 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 241 248 245 266 243
Laveste vannstand 24 8 9 27 18
Avvik gult nivå -79 -72 -75 -54 -77
Avvik orange nivå -96 -89 -92 -71 -94
Avvik rødt nivå -107 -100 -103 -82 -105
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm