Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
31/05 kl 00 119 10 129 130
31/05 kl 01 95 9 104 105
31/05 kl 02 82 7 89 90
31/05 kl 03 83 9 92 87
31/05 kl 04 99 4 103 100
31/05 kl 05 126 4 130 126
31/05 kl 06 156 0 156 158
31/05 kl 07 183 1 184 184
31/05 kl 08 199 -1 198 199
31/05 kl 09 199 -2 197 195
31/05 kl 10 182 -2 180 178
31/05 kl 11 153 -3 150 -
31/05 kl 12 119 -4 115 -
31/05 kl 13 88 -4 84 -
31/05 kl 14 67 -5 62 -
31/05 kl 15 62 -5 57 -
31/05 kl 16 74 -8 66 -
31/05 kl 17 99 -6 93 -
31/05 kl 18 133 -8 125 -
31/05 kl 19 168 -7 161 -
31/05 kl 20 194 -7 187 -
31/05 kl 21 204 -6 198 -
31/05 kl 22 196 -4 192 -
31/05 kl 23 173 -6 167 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 201 198 203 220 228
Laveste vannstand 70 57 44 39 34
Avvik gult nivå -119 -122 -117 -100 -92
Avvik orange nivå -136 -139 -134 -117 -109
Avvik rødt nivå -147 -150 -145 -128 -120
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm