Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
07/05 kl 00 199 202 201 199
07/05 kl 01 152 154 153 151
07/05 kl 02 100 103 100 98
07/05 kl 03 55 57 57 55
07/05 kl 04 30 33 30 31
07/05 kl 05 32 34 33 33
07/05 kl 06 58 59 60 59
07/05 kl 07 104 106 103 106
07/05 kl 08 163 165 164 163
07/05 kl 09 217 218 216 215
07/05 kl 10 245 247 245 247
07/05 kl 11 246 248 248 244
07/05 kl 12 214 216 214 215
07/05 kl 13 167 169 167 167
07/05 kl 14 107 110 107 -
07/05 kl 15 53 55 52 -
07/05 kl 16 18 20 18 -
07/05 kl 17 6 9 8 -
07/05 kl 18 23 26 24 -
07/05 kl 19 61 64 61 -
07/05 kl 20 119 123 120 -
07/05 kl 21 178 182 179 -
07/05 kl 22 222 226 224 -
07/05 kl 23 237 242 241 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 242 248 247 268 250
Laveste vannstand 22 6 6 19 14
Avvik gult nivå -78 -72 -73 -52 -70
Avvik orange nivå -95 -89 -90 -69 -87
Avvik rødt nivå -106 -100 -101 -80 -98
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm