Tid (NNT) Observert 07.05 06 07.05 00 06.05 18
07/05 kl 00 199 201 - 201
07/05 kl 01 151 153 - 154
07/05 kl 02 98 100 - 101
07/05 kl 03 55 57 - 57
07/05 kl 04 31 30 - 31
07/05 kl 05 33 33 - 32
07/05 kl 06 59 60 - 60
07/05 kl 07 106 103 - 104
07/05 kl 08 163 164 - 165
07/05 kl 09 215 216 - 217
07/05 kl 10 247 245 - 246
07/05 kl 11 244 248 - 248
07/05 kl 12 215 214 - 214
07/05 kl 13 167 167 - 168
07/05 kl 14 - 107 - 109
07/05 kl 15 - 52 - 54
07/05 kl 16 - 18 - 19
07/05 kl 17 - 8 - 8
07/05 kl 18 - 24 - 24
07/05 kl 19 - 61 - 62
07/05 kl 20 - 120 - 122
07/05 kl 21 - 179 - 180
07/05 kl 22 - 224 - 225
07/05 kl 23 - 241 - 241

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 07.05 06 241 248 245 266 243
Max fra modell: 07.05 00 - - - - -
Max fra modell: 06.05 18 242 248 245 267 242
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm