Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
07/05 kl 00 -3 0 -1 -3
07/05 kl 01 -2 0 -1 -3
07/05 kl 02 -1 2 -1 -3
07/05 kl 03 -2 0 0 -2
07/05 kl 04 -3 0 -3 -2
07/05 kl 05 -3 -1 -2 -2
07/05 kl 06 -4 -3 -2 -3
07/05 kl 07 -5 -3 -6 -3
07/05 kl 08 -3 -1 -2 -3
07/05 kl 09 -2 -1 -3 -4
07/05 kl 10 -6 -4 -6 -4
07/05 kl 11 -5 -3 -3 -7
07/05 kl 12 -7 -5 -7 -6
07/05 kl 13 -5 -3 -5 -5
07/05 kl 14 -6 -3 -6 -
07/05 kl 15 -7 -5 -8 -
07/05 kl 16 -7 -5 -7 -
07/05 kl 17 -9 -6 -7 -
07/05 kl 18 -9 -6 -8 -
07/05 kl 19 -10 -7 -10 -
07/05 kl 20 -9 -5 -8 -
07/05 kl 21 -11 -7 -10 -
07/05 kl 22 -12 -8 -10 -
07/05 kl 23 -13 -8 -9 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 7 2 -1 12 3
Laveste værets virkning -1 -13 -17 -13 -16
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm