Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
01/06 kl 00 141 -7 134 -
01/06 kl 01 107 -7 100 -
01/06 kl 02 81 -6 75 -
01/06 kl 03 69 -6 63 -
01/06 kl 04 75 -6 69 -
01/06 kl 05 97 -5 92 -
01/06 kl 06 130 -6 124 -
01/06 kl 07 166 -7 159 -
01/06 kl 08 196 -8 188 -
01/06 kl 09 211 -8 203 -
01/06 kl 10 205 -6 199 -
01/06 kl 11 181 -7 174 -
01/06 kl 12 146 -9 137 -
01/06 kl 13 107 -9 98 -
01/06 kl 14 74 -12 62 -
01/06 kl 15 56 -12 44 -
01/06 kl 16 55 -9 46 -
01/06 kl 17 73 -10 63 -
01/06 kl 18 106 -12 94 -
01/06 kl 19 147 -11 136 -
01/06 kl 20 186 -16 170 -
01/06 kl 21 211 -15 196 -
01/06 kl 22 216 -15 201 -
01/06 kl 23 200 -13 187 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 201 198 203 220 228
Laveste vannstand 70 57 44 39 34
Avvik gult nivå -119 -122 -117 -100 -92
Avvik orange nivå -136 -139 -134 -117 -109
Avvik rødt nivå -147 -150 -145 -128 -120
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm