Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/05 kl 00 235 -11 224 -
08/05 kl 01 194 -9 185 -
08/05 kl 02 139 -12 127 -
08/05 kl 03 83 -11 72 -
08/05 kl 04 41 -12 29 -
08/05 kl 05 23 -14 9 -
08/05 kl 06 33 -13 20 -
08/05 kl 07 67 -13 54 -
08/05 kl 08 120 -14 106 -
08/05 kl 09 181 -15 166 -
08/05 kl 10 233 -13 220 -
08/05 kl 11 258 -13 245 -
08/05 kl 12 250 -13 237 -
08/05 kl 13 214 -12 202 -
08/05 kl 14 160 -14 146 -
08/05 kl 15 101 -11 90 -
08/05 kl 16 51 -13 38 -
08/05 kl 17 23 -12 11 -
08/05 kl 18 21 -11 10 -
08/05 kl 19 45 -11 34 -
08/05 kl 20 90 -11 79 -
08/05 kl 21 149 -9 140 -
08/05 kl 22 208 -6 202 -
08/05 kl 23 247 -6 241 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 241 248 245 266 243
Laveste vannstand 24 8 9 27 18
Avvik gult nivå -79 -72 -75 -54 -77
Avvik orange nivå -96 -89 -92 -71 -94
Avvik rødt nivå -107 -100 -103 -82 -105
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm