Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
08/05 kl 00 221 226 224 -
08/05 kl 01 182 187 185 -
08/05 kl 02 125 131 127 -
08/05 kl 03 70 74 72 -
08/05 kl 04 26 30 29 -
08/05 kl 05 6 11 9 -
08/05 kl 06 18 22 20 -
08/05 kl 07 52 56 54 -
08/05 kl 08 105 108 106 -
08/05 kl 09 166 170 166 -
08/05 kl 10 218 222 220 -
08/05 kl 11 244 247 245 -
08/05 kl 12 236 239 237 -
08/05 kl 13 199 203 202 -
08/05 kl 14 145 149 146 -
08/05 kl 15 88 91 90 -
08/05 kl 16 36 41 38 -
08/05 kl 17 9 14 11 -
08/05 kl 18 8 13 10 -
08/05 kl 19 32 37 34 -
08/05 kl 20 79 84 79 -
08/05 kl 21 136 142 140 -
08/05 kl 22 198 204 202 -
08/05 kl 23 238 246 241 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 242 248 247 268 250
Laveste vannstand 22 6 6 19 14
Avvik gult nivå -78 -72 -73 -52 -70
Avvik orange nivå -95 -89 -90 -69 -87
Avvik rødt nivå -106 -100 -101 -80 -98
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm