Tid (NNT) Observert 07.05 06 07.05 00 06.05 18
08/05 kl 00 - 224 - 223
08/05 kl 01 - 185 - 185
08/05 kl 02 - 127 - 128
08/05 kl 03 - 72 - 72
08/05 kl 04 - 29 - 29
08/05 kl 05 - 9 - 8
08/05 kl 06 - 20 - 20
08/05 kl 07 - 54 - 53
08/05 kl 08 - 106 - 107
08/05 kl 09 - 166 - 167
08/05 kl 10 - 220 - 220
08/05 kl 11 - 245 - 245
08/05 kl 12 - 237 - 237
08/05 kl 13 - 202 - 202
08/05 kl 14 - 146 - 148
08/05 kl 15 - 90 - 91
08/05 kl 16 - 38 - 39
08/05 kl 17 - 11 - 12
08/05 kl 18 - 10 - 11
08/05 kl 19 - 34 - 34
08/05 kl 20 - 79 - 80
08/05 kl 21 - 140 - 142
08/05 kl 22 - 202 - 202
08/05 kl 23 - 241 - 241

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 07.05 06 241 248 245 266 243
Max fra modell: 07.05 00 - - - - -
Max fra modell: 06.05 18 242 248 245 267 242
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm