Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
08/05 kl 00 -14 -9 -11 -
08/05 kl 01 -12 -7 -9 -
08/05 kl 02 -14 -8 -12 -
08/05 kl 03 -13 -9 -11 -
08/05 kl 04 -15 -11 -12 -
08/05 kl 05 -17 -12 -14 -
08/05 kl 06 -15 -11 -13 -
08/05 kl 07 -15 -11 -13 -
08/05 kl 08 -15 -12 -14 -
08/05 kl 09 -15 -11 -15 -
08/05 kl 10 -15 -11 -13 -
08/05 kl 11 -14 -11 -13 -
08/05 kl 12 -14 -11 -13 -
08/05 kl 13 -15 -11 -12 -
08/05 kl 14 -15 -11 -14 -
08/05 kl 15 -13 -10 -11 -
08/05 kl 16 -15 -10 -13 -
08/05 kl 17 -14 -9 -12 -
08/05 kl 18 -13 -8 -11 -
08/05 kl 19 -13 -8 -11 -
08/05 kl 20 -11 -6 -11 -
08/05 kl 21 -13 -7 -9 -
08/05 kl 22 -10 -4 -6 -
08/05 kl 23 -9 -1 -6 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 7 2 -1 12 3
Laveste værets virkning -1 -13 -17 -13 -16
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm