Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/05 kl 00 252 -5 247 -
09/05 kl 01 227 -3 224 -
09/05 kl 02 180 -3 177 -
09/05 kl 03 123 -1 122 -
09/05 kl 04 68 1 69 -
09/05 kl 05 32 4 36 -
09/05 kl 06 22 6 28 -
09/05 kl 07 38 7 45 -
09/05 kl 08 77 9 86 -
09/05 kl 09 133 11 144 -
09/05 kl 10 193 12 205 -
09/05 kl 11 239 12 251 -
09/05 kl 12 256 10 266 -
09/05 kl 13 241 7 248 -
09/05 kl 14 200 6 206 -
09/05 kl 15 146 4 150 -
09/05 kl 16 91 1 92 -
09/05 kl 17 48 1 49 -
09/05 kl 18 29 -2 27 -
09/05 kl 19 36 -4 32 -
09/05 kl 20 65 -5 60 -
09/05 kl 21 113 -5 108 -
09/05 kl 22 171 -8 163 -
09/05 kl 23 223 -7 216 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 241 248 245 266 243
Laveste vannstand 24 8 9 27 18
Avvik gult nivå -79 -72 -75 -54 -77
Avvik orange nivå -96 -89 -92 -71 -94
Avvik rødt nivå -107 -100 -103 -82 -105
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm