Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
02/06 kl 00 168 -12 156 -
02/06 kl 01 129 -14 115 -
02/06 kl 02 91 -15 76 -
02/06 kl 03 66 -13 53 -
02/06 kl 04 58 -13 45 -
02/06 kl 05 70 -12 58 -
02/06 kl 06 99 -11 88 -
02/06 kl 07 139 -11 128 -
02/06 kl 08 181 -11 170 -
02/06 kl 09 211 -10 201 -
02/06 kl 10 222 -8 214 -
02/06 kl 11 209 -8 201 -
02/06 kl 12 177 -8 169 -
02/06 kl 13 135 -8 127 -
02/06 kl 14 92 -9 83 -
02/06 kl 15 60 -8 52 -
02/06 kl 16 46 -7 39 -
02/06 kl 17 53 -6 47 -
02/06 kl 18 78 -8 70 -
02/06 kl 19 119 -9 110 -
02/06 kl 20 165 -9 156 -
02/06 kl 21 206 -8 198 -
02/06 kl 22 227 -7 220 -
02/06 kl 23 223 -6 217 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 201 198 203 220 228
Laveste vannstand 70 57 44 39 34
Avvik gult nivå -119 -122 -117 -100 -92
Avvik orange nivå -136 -139 -134 -117 -109
Avvik rødt nivå -147 -150 -145 -128 -120
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm