Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
09/05 kl 00 243 251 247 -
09/05 kl 01 219 229 224 -
09/05 kl 02 173 183 177 -
09/05 kl 03 116 128 122 -
09/05 kl 04 63 73 69 -
09/05 kl 05 30 41 36 -
09/05 kl 06 19 30 28 -
09/05 kl 07 37 48 45 -
09/05 kl 08 76 88 86 -
09/05 kl 09 131 145 144 -
09/05 kl 10 192 203 205 -
09/05 kl 11 238 251 251 -
09/05 kl 12 255 268 266 -
09/05 kl 13 239 253 248 -
09/05 kl 14 199 212 206 -
09/05 kl 15 142 154 150 -
09/05 kl 16 89 98 92 -
09/05 kl 17 44 54 49 -
09/05 kl 18 21 35 27 -
09/05 kl 19 28 42 32 -
09/05 kl 20 56 70 60 -
09/05 kl 21 103 116 108 -
09/05 kl 22 161 174 163 -
09/05 kl 23 210 224 216 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 242 248 247 268 250
Laveste vannstand 22 6 6 19 14
Avvik gult nivå -78 -72 -73 -52 -70
Avvik orange nivå -95 -89 -90 -69 -87
Avvik rødt nivå -106 -100 -101 -80 -98
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm